Image

Workshops (familie)opstellingen – Marion de Goeij

kunstwerk touw

Iedereen maakt onderdeel uit van een groter geheel ofwel systeem. Je eigen familiesysteem is daar wel het meest besproken voorbeeld van.

Opstellingen laten zien dat er een diepe verbondenheid vanuit liefde bestaat tussen familieleden, maar ook hoe juist die diepe verbondenheid voor verstoringen en verstrikkingen binnen het systeem kan zorgen.

Een systeem bevat belangrijke informatie en daarbinnen is altijd sprake van een onderlinge dynamiek.

Binnen een systeem bestaat een zekere ordening, er is sprake van een balans van geven en nemen, en er is de wet van erbij horen en niemand uitsluiten.

Wanneer er binnen een systeem geen sprake is van juiste balans kunnen er verstoringen, verstrikkingen en blokkades optreden. De daaruit voortvloeiende symptomen kunnen zowel psychisch als fysiek van aard zijn. Vaak zijn de oorzaken terug te vinden in eerdere generaties binnen in een systeem. Een opstelling brengt deze dynamieken aan het licht.

Aan de hand van de vraag worden personen gekozen en fysiek in de ruimte neergezet. Deze personen oftewel representanten genoemd, komen in contact met de informatie en gevoelens die verbonden zijn aan het desbetreffende systeem. Door zicht te krijgen op verstoringen en verstrikkingen in het systeem, deze toe te laten en te erkennen kan de liefde weer gaan stromen en is er zodoende weer beweging mogelijk.

Deze workshops zijn bedoeld voor mensen die in hun persoonlijk en/of werkleven een essentiële vraag hebben. Over moeilijkheden rondom aangaan van contacten en relaties, familiekwesties, ziektes, werkvraagstukken, terugkerende thema’s in je leven zoals eenzaamheid, verdriet, boosheid, gevoel van er niet bij horen.

Je kunt ook deelnemen als representant indien je kennis wilt maken met opstellingen. Zo ervaar je van binnenuit de werking van een systeem, dit is een bijzondere en vaak diepgaande gebeurtenis.

Datum

9 juni 2018

Afhankelijk van aantal opstellingen werken we van 13.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur. Buiten deze data om organiseer ik, bij voldoende aanmeldingen, meer workshops op een ochtend of middag, vraag gerust naar de mogelijkheden.

Kosten

€ 110,- (incl. btw) voor mensen die een vraag willen inbrengen en € 25,- (incl. btw) voor representanten.

Aanmelden en/of informatie

Marion de Goeij
mail@mariondegoeij.nl
www.mariondegoeij.nl.

Laat me bij opgave weten of je een vraag voor een opstelling hebt of representant wil zijn.