Image

Voorbeeld huurovereenkomst

Onderstaande partijen:

Verhuurder

De maatschap Cordium, eigenaar van De Ruyterstraat 65 te Nijmegen, hierbij vertegenwoordigd door C.A. van Loon of A.W. Timmermans, wonende Maasdijk 11, 6612 AT Nederasselt

en

Wederpartij

………………

Zijn het volgende overeengekomen:

Huur zaal: De wederpartij huurt van…………… tot en met ……………………

Zaalruimte Dagen/dagdelen Huurtarief          
Individuele werkruimte
Groepsruimte boven
Kleine groepsruimte
Grote groepsruimte
Foyer
Totaal

 

Ten behoeve van: ……………………………
Bijzonderheden: ……………………………

Namens verhuurder
C.A. van Loon

Ondergetekende verklaart dat het bovenstaande de gemaakte afspraak juist weergeeft.

Namens wederpartij
Naam:                                                                    Handtekening:
Plaats:                                                                    Datum: