Image

Annuleringsregeling

Annuleringsregeling groepsruimtes

Bij annulering op het tijdstip dat volgens de huurovereenkomst (mondeling of schriftelijk) de ruimte in gebruik is gegeven is de huurder/gebruiker verplicht volgens onderstaande tabel een vergoeding te betalen:

Als de opzegging:

Eerder is dan 2 maanden voor de overeengekomen datum geen vergoeding
Eerder is dan 1 maand voor de overeengekomen datum 35%
Eerder is dan 2 weken voor de overeengekomen datum 70%
Later is dan 2 weken voor de overeengekomen datum 100%

Geen annuleringsregeling individuele werkruimtes

Voor individuele werkruimtes is geen annuleringsregeling van toepassing. Voor reservering van individuele werkruimtes geldt dat minimaal 5 werkdagen van tevoren gereserveerd dient te worden.