Image

kohassanDiamond Logos, Ko Bakker en Hassan Elkadi

Ko Bakker is psycholoog en bewustzijnstrainer. Hij heeft meer dan 30 jaar een praktijk als lichaamsgericht psychotherapeut en heeft veel ervaring in diepgaande veranderingsprocessen van individuen en groepen. Hij heeft zich lange tijd verdiept in Boeddhisme en de Diamond Approach (Faisal Muqaddam). Ko inspireert mensen om in hun kracht te komen. Hij is ontwapenend en expressief, onorthodox en helder. Hij luistert achter de woorden en stimuleert mensen dieper contact te maken met hun innerlijk weten en hun eigenheid uit te drukken. Ko: ‘Belangrijke thema’s voor mij zijn persoonlijke kracht, contactvolheid en vitaliteit’. In Cordium geeft hij samen Hassan Elkadi de cursus Dimensies van Liefde.

Hassan is levenscoach en bewustzijnstrainer. Sinds 2012 volgt hij de Diamond Logos teacher training bij Faisal Muquadam en Velusia van Horssen. Hij heeft vanuit eigen ervaring en persoonlijke groei ondervonden dat menselijk potentieel onbegrensder is en tot meer in staat is dan hij ooit heeft durven dromen. Zijn eigen ontwikkeling vormt de feitelijke grondslag van zijn werk als teacher en begeleider, en de theorie ondersteunt hem daar in. Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in zijn teaching en begeleiding. Zijn stijl kenmerkt zich door helderheid, aandacht, vriendelijkheid en heel veel warmte.

Cursus Leven vanuit Essentie

In deze cursus krijg je een introductie in vijf fundamentele Essenties. Deze essenties zijn de vanzelfsprekende vruchten van je natuurlijk Zijn. Wanneer je deze Essenties leert onderscheiden en belichamen zal het in hoge mate je leven verrijken.

In deze cursus maken we gebruik van meditatie, inquiry, directe transmissie en sharing. In de cursus onderzoeken de deelnemers hun gevoelens, gedachtes en gedrag zowel over de Essentiële Kwaliteiten als over de psychologische barrières.

Data:

zondag 16 februari, Witte Essentie, innerlijke steun en vertrouwen
zondag 15 maart, Rode Essentie, kracht, vitaliteit en moed
zondag 5 april, Zwarte Essentie, vrede en macht
zondag 17 mei, Groene Essentie, mededogen en liefdevolle vriendelijkheid
zondag 21 juni, Gele Essentie, vreugde en nieuwsgierigheid

Prijs

De cursus kost 425 euro. Voor studenten en minimuminkomen is de prijs 300 euro. Het is mogelijk aan een afzonderlijke Essentie deel te nemen. De prijs is dan 100 euro.

Klik hier voor de flyer in pdf: Cursus Leven vanuit Essentie

Contact

Ko Bakker
telefoon: 06-30254344
email: ko_bakker@hetnet.nl
website: www.diamondlogos.nl

Hassan Elkadi
telefoon: 06-630568683
email: elkadi_5@hotmail.com
website: www.diamondlogos.nl