Image

kohassanDiamond Logos, Ko Bakker en Hassan Elkadi

Ko Bakker is psycholoog en bewustzijnstrainer. Hij heeft meer dan 30 jaar een praktijk als lichaamsgericht psychotherapeut en heeft veel ervaring in diepgaande veranderingsprocessen van individuen en groepen. Hij heeft zich lange tijd verdiept in Boeddhisme en de Diamond Approach (Faisal Muqaddam). Ko inspireert mensen om in hun kracht te komen. Hij is ontwapenend en expressief, onorthodox en helder. Hij luistert achter de woorden en stimuleert mensen dieper contact te maken met hun innerlijk weten en hun eigenheid uit te drukken. Ko: ‘Belangrijke thema’s voor mij zijn persoonlijke kracht, contactvolheid en vitaliteit’. In Cordium geeft hij samen Hassan Elkadi de cursus Dimensies van Liefde.

Hassan is levenscoach en bewustzijnstrainer. Sinds 2012 volgt hij de Diamond Logos teacher training bij Faisal Muquadam en Velusia van Horssen. Hij heeft vanuit eigen ervaring en persoonlijke groei ondervonden dat menselijk potentieel onbegrensder is en tot meer in staat is dan hij ooit heeft durven dromen. Zijn eigen ontwikkeling vormt de feitelijke grondslag van zijn werk als teacher en begeleider, en de theorie ondersteunt hem daar in. Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in zijn teaching en begeleiding. Zijn stijl kenmerkt zich door helderheid, aandacht, vriendelijkheid en heel veel warmte.

Cursus Dimensies van Liefde

In deze cursus krijg je een introductie in zeven verschillende Dimensies van Liefde. Dimensies van Liefde zijn de vanzelfsprekende vruchten van je natuurlijk Zijn. Wanneer je deze Dimensies leert onderscheiden en belichamen zal het in hoge mate de ervaring van liefde in je leven verrijken.

In Diamond Logos maken we gebruik van meditatie, inquiry, directe transmissie en sharing. In de cursus onderzoeken de deelnemers hun gevoelens, gedachtes en gedrag zowel over de Essentiele kwaliteiten als over de psychologische barrieres.

Data: Zondagen van 10.00 – 17.00 uur

Deel 1:
Rose, Onvoorwaardelijke Liefde: 10 september en 15 oktober 2017
Melk, Voedende Liefde: 12 november en 10 december 2017
Vloeibaar Goud, Versmeltende Liefde: 14 januari en 11 februari 2018

Deel2 :
Granaatappel, Extatische, Gepassioneerde Liefde: 18 maart en 20 april 2018
Kopergoud, Essentie van bekrachtiging: 13 mei en 10 juni 2018
Lichtgevend Zwart, Intieme Liefde: 9 september en 7 oktober 2018
Levend Daglicht, Liefhebbende bedding: 11 november en 16 december 2018

Prijs:

Deel 1: € 510,-. Deel 2: € 680,-. Bij betaling van deel 1 en 2 tegelijk: € 1120,-
Het is mogelijk om een afzonderlijke Dimensie te volgen. De prijs is dan voor twee dagen: € 200,-.
Voor minima en studenten geldt een korting: deel 1 € 360,-;  deel 2: € 480,-

Contact

Ko Bakker
telefoon: 06-30254344
email: ko_bakker@hetnet.nl
website: www.diamondlogos.nl

Hassan Elkadi
telefoon: 06-630568683
email: elkadi_5@hotmail.com
website: www.diamondlogos.nl